24

окт

Isu ini menjadi perbualan hangat masyarakat lantaran kegagalan golongan pendidik untuk membentuk sahsiah pelajar. Jadi, apakah faktor yang mendorong masalah ini berlaku dan apakah peranan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dan kerajaan? Cara pihak sekolah menangani masalah disiplin turut menentukan peningkatan masalah disiplin pelajar.

Peningkatan prestasi organisasi secara strategik • 1. Bengkel Peningkatan Prestasi Sekolah Secara Strategik Oleh Muhamad Bustaman bin Abdul Manaf Pensyarah Cemerlang DG 54 Institut Aminuddin Baki Kementerian Pelajaran Malaysia • Introducing Your Workshop Facilitator 2 *Image via Bing Trainer/Coach Anda • BIODATA PENCERAMAH MUHAMAD BUSTAMAN BIN ABDUL MANAF Jawatan Hakiki: Pensyarah (Gred DG 52) Specialist Trainer & Specialist Coach 1.

Pengalaman memberi kursus Pengurusan Strategik dan Pengurusan Kualiti di Institut Aminuddin Baki semenjak 1995. (pensyarah paling lama di IAB dalam bidang tersebut) 2. Menulis buku: 1. Perancangan Strategik (terbitan IAB). Pengurusan Kualiti dalam pendidikan (Utusan Pub) 3.

Pengurusan Strategik untuk sekolah – (terbitan PTS.) 3. Latihan dalam bidang Pengurusan Strategik dan Pengurusan Kualiti luar negara • i. Strategic Management & Leadership: World Trade Institute, New York, USA (1996) • ii. Conflict vietnam pc utorrent games. TQM in Education: SEAMEO Innotech, Manila. Philippine (1998) • iii.

Strategic planning in education: Uni of York, England (2000- 2004) (tesis Phd) • iv. Strategic Performance Measurement (BSC): Uni of Adelaide, Australia (2005) 4.

Mempunyai sijil profesional Juruaudit (Lead Auditor) MS ISO 9000 sejak 1998 (berdaftar dengan IRCA London. SUMBANGAN: Memberi khidmat konsultasi dalam Pengurusan Strategik dan KPI untuk semua peringkat Bahagian dalam Kementerian Pelajaran Malaysia. Ahli Panel Sistem Pengurusan Kualiti Star Rating (SSR) KPM, Pembentang pernyataan baru MISI, VISI dan Matlamat KPM 6. Sumbangan Kepakaran peringkat antarabangsa: 1. Afghanistan 3 • Buku ketiga (buku keempat akan menyusul: Pemikiran Strategik 4 Dapatkan dari penulis 12% diskaun harga • FAEDAH PENGURUSAN STRATEGIK •Panduan kepada warga organisasi mengenai apa yang mereka perlu capai untuk merealisasikan matlamat organisasi 1 •Penggunaan maklumat untuk menguruskan kapasiti dan perkhidmatan organisasi 2 •Analisa pencapaian organisasi, program atau pasukan. Perbandingan data pencapaian: sebenar vs dirancang 3 •Kepekaan lebih tinggi jika sesuatu itu diukur ‘What gets measured, get done’ 4 • MODEL PENGURUSAN STRATEGIK • Kerangka perancangan strategik • 1.Mandat Kerajaaan/ KPM (PPPM) 2.Misi 3.Visi 4.Nilai Bekerja Organisasi 5.Piagam Pelanggan • Mandat: Asas Tranformasi Pendidikan Negara *Image via Bing • Mandat dari Kementerian Pelajaran Malaysia • Satu pernyataan yang menjelaskan tujuan atau kenapakah organisasi berkenaan diwujudkan (di amanahkan/ dipertanggungjawabkan): • Apakah perkhidmatan teras?

• Siapakah stakeholder/pelanggan utama agensi? • Untuk apa/apa yang hendak dicapai? • Bagaimana/apakah kaedah untuk mencapainya? • Apakah nilai yang perlu ada untuk mencapainya?

• M I S I S E K O LA H MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI • VISI S E K O L A H SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG • 14 Apakah prinsip, standard dan tatacara tindakan untuk mencapai aspirasi organisasi? NILAI *Image via Bing • 15 Nilai Nilai ialah prinsip, standard dan tatacara tindakan seseorang dalam sesuatu organisasi.(W.G Ricky & M.

Program

Pustay, 1999) • Nilai dapat diertikan sebagai asas oleh masyarakat menilai, mengukur atau membuat keputusan terhadap sesuatu perkara, darjat, mutu, kualiti, taraf perilaku dan benda mengenai seseorang atau kelompok orang sebagai baik, berharga dan bernilai. • 16 Contoh Pernyataan Nilai: IAB • 1. Integriti (Integrity) Menghayati nilai integriti diri melalui pemikiran, amalan dan tindakan • 2. Profesionalisme (Profesionalism) Memupuk budaya kerja yang profesional bagi merealisasikan mandat yang diamanahkan kepada Institut Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Negara, menerusi pengamal profesional latihan dan pembangunan (master trainer) kepimpinan dan pengurusan pendidikan • 3. Budaya Permuafakatan (Team Work Culture) Membentuk sinergi jalinan perkongsian ilmu, kemahiran dan pengalaman di kalangan warga IAB yang boleh menyumbang ke arah pembangunan dan pembaharuan organisasi pendidikan yang berprestasi tinggi. Id2q v6 serial port.

Organisasi Pembelajaran (Learning Organisation) Pembentukan budaya pembelajaran berterusan melalui pengwujudan iklim tempat kerja yang boleh menjadi pemangkin ke arah peningkatan ketrampilan individu, pembelajaran kolaborasi, amalan terbaik, perkongsian misi dan visi, serta aplikasi pendekatan sistem untuk penambahbaikan berterusan dan berfikiran terbuka memberikan idea, pandangan serta teguran bagi kemajuan organisasi dan negara. Prestasi Tinggi (High Performance) Membentuk budaya kerja yang berprestasi tinggi melalui tenaga kerja yang kompeten dan berpotensi untuk menjana ilmu bagi meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan komitmen seiring dengan perkembangan tubuh ilmu Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan. • Proses mengumpul maklumat dari persekitaran untuk menentukan:  Isu-isu, cabaran-cabaran, ‘trends’ yang akan memberi kesan kepada organisasi.

Isu ini menjadi perbualan hangat masyarakat lantaran kegagalan golongan pendidik untuk membentuk sahsiah pelajar. Jadi, apakah faktor yang mendorong masalah ini berlaku dan apakah peranan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dan kerajaan? Cara pihak sekolah menangani masalah disiplin turut menentukan peningkatan masalah disiplin pelajar.

Peningkatan prestasi organisasi secara strategik • 1. Bengkel Peningkatan Prestasi Sekolah Secara Strategik Oleh Muhamad Bustaman bin Abdul Manaf Pensyarah Cemerlang DG 54 Institut Aminuddin Baki Kementerian Pelajaran Malaysia • Introducing Your Workshop Facilitator 2 *Image via Bing Trainer/Coach Anda • BIODATA PENCERAMAH MUHAMAD BUSTAMAN BIN ABDUL MANAF Jawatan Hakiki: Pensyarah (Gred DG 52) Specialist Trainer & Specialist Coach 1.

Pengalaman memberi kursus Pengurusan Strategik dan Pengurusan Kualiti di Institut Aminuddin Baki semenjak 1995. (pensyarah paling lama di IAB dalam bidang tersebut) 2. Menulis buku: 1. Perancangan Strategik (terbitan IAB). Pengurusan Kualiti dalam pendidikan (Utusan Pub) 3.

Pengurusan Strategik untuk sekolah – (terbitan PTS.) 3. Latihan dalam bidang Pengurusan Strategik dan Pengurusan Kualiti luar negara • i. Strategic Management & Leadership: World Trade Institute, New York, USA (1996) • ii. Conflict vietnam pc utorrent games. TQM in Education: SEAMEO Innotech, Manila. Philippine (1998) • iii.

Strategic planning in education: Uni of York, England (2000- 2004) (tesis Phd) • iv. Strategic Performance Measurement (BSC): Uni of Adelaide, Australia (2005) 4.

Mempunyai sijil profesional Juruaudit (Lead Auditor) MS ISO 9000 sejak 1998 (berdaftar dengan IRCA London. SUMBANGAN: Memberi khidmat konsultasi dalam Pengurusan Strategik dan KPI untuk semua peringkat Bahagian dalam Kementerian Pelajaran Malaysia. Ahli Panel Sistem Pengurusan Kualiti Star Rating (SSR) KPM, Pembentang pernyataan baru MISI, VISI dan Matlamat KPM 6. Sumbangan Kepakaran peringkat antarabangsa: 1. Afghanistan 3 • Buku ketiga (buku keempat akan menyusul: Pemikiran Strategik 4 Dapatkan dari penulis 12% diskaun harga • FAEDAH PENGURUSAN STRATEGIK •Panduan kepada warga organisasi mengenai apa yang mereka perlu capai untuk merealisasikan matlamat organisasi 1 •Penggunaan maklumat untuk menguruskan kapasiti dan perkhidmatan organisasi 2 •Analisa pencapaian organisasi, program atau pasukan. Perbandingan data pencapaian: sebenar vs dirancang 3 •Kepekaan lebih tinggi jika sesuatu itu diukur ‘What gets measured, get done’ 4 • MODEL PENGURUSAN STRATEGIK • Kerangka perancangan strategik • 1.Mandat Kerajaaan/ KPM (PPPM) 2.Misi 3.Visi 4.Nilai Bekerja Organisasi 5.Piagam Pelanggan • Mandat: Asas Tranformasi Pendidikan Negara *Image via Bing • Mandat dari Kementerian Pelajaran Malaysia • Satu pernyataan yang menjelaskan tujuan atau kenapakah organisasi berkenaan diwujudkan (di amanahkan/ dipertanggungjawabkan): • Apakah perkhidmatan teras?

• Siapakah stakeholder/pelanggan utama agensi? • Untuk apa/apa yang hendak dicapai? • Bagaimana/apakah kaedah untuk mencapainya? • Apakah nilai yang perlu ada untuk mencapainya?

• M I S I S E K O LA H MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI • VISI S E K O L A H SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG • 14 Apakah prinsip, standard dan tatacara tindakan untuk mencapai aspirasi organisasi? NILAI *Image via Bing • 15 Nilai Nilai ialah prinsip, standard dan tatacara tindakan seseorang dalam sesuatu organisasi.(W.G Ricky & M.

\'Program\'

Pustay, 1999) • Nilai dapat diertikan sebagai asas oleh masyarakat menilai, mengukur atau membuat keputusan terhadap sesuatu perkara, darjat, mutu, kualiti, taraf perilaku dan benda mengenai seseorang atau kelompok orang sebagai baik, berharga dan bernilai. • 16 Contoh Pernyataan Nilai: IAB • 1. Integriti (Integrity) Menghayati nilai integriti diri melalui pemikiran, amalan dan tindakan • 2. Profesionalisme (Profesionalism) Memupuk budaya kerja yang profesional bagi merealisasikan mandat yang diamanahkan kepada Institut Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Negara, menerusi pengamal profesional latihan dan pembangunan (master trainer) kepimpinan dan pengurusan pendidikan • 3. Budaya Permuafakatan (Team Work Culture) Membentuk sinergi jalinan perkongsian ilmu, kemahiran dan pengalaman di kalangan warga IAB yang boleh menyumbang ke arah pembangunan dan pembaharuan organisasi pendidikan yang berprestasi tinggi. Id2q v6 serial port.

Organisasi Pembelajaran (Learning Organisation) Pembentukan budaya pembelajaran berterusan melalui pengwujudan iklim tempat kerja yang boleh menjadi pemangkin ke arah peningkatan ketrampilan individu, pembelajaran kolaborasi, amalan terbaik, perkongsian misi dan visi, serta aplikasi pendekatan sistem untuk penambahbaikan berterusan dan berfikiran terbuka memberikan idea, pandangan serta teguran bagi kemajuan organisasi dan negara. Prestasi Tinggi (High Performance) Membentuk budaya kerja yang berprestasi tinggi melalui tenaga kerja yang kompeten dan berpotensi untuk menjana ilmu bagi meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan komitmen seiring dengan perkembangan tubuh ilmu Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan. • Proses mengumpul maklumat dari persekitaran untuk menentukan:  Isu-isu, cabaran-cabaran, ‘trends’ yang akan memberi kesan kepada organisasi.

...'>Program Peningkatan Sahsiah Dan Discipline Murid Kristus(24.10.2018)
 • trainroteb.netlify.comProgram Peningkatan Sahsiah Dan Discipline Murid Kristus ►
 • Isu ini menjadi perbualan hangat masyarakat lantaran kegagalan golongan pendidik untuk membentuk sahsiah pelajar. Jadi, apakah faktor yang mendorong masalah ini berlaku dan apakah peranan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dan kerajaan? Cara pihak sekolah menangani masalah disiplin turut menentukan peningkatan masalah disiplin pelajar.

  Peningkatan prestasi organisasi secara strategik • 1. Bengkel Peningkatan Prestasi Sekolah Secara Strategik Oleh Muhamad Bustaman bin Abdul Manaf Pensyarah Cemerlang DG 54 Institut Aminuddin Baki Kementerian Pelajaran Malaysia • Introducing Your Workshop Facilitator 2 *Image via Bing Trainer/Coach Anda • BIODATA PENCERAMAH MUHAMAD BUSTAMAN BIN ABDUL MANAF Jawatan Hakiki: Pensyarah (Gred DG 52) Specialist Trainer & Specialist Coach 1.

  Pengalaman memberi kursus Pengurusan Strategik dan Pengurusan Kualiti di Institut Aminuddin Baki semenjak 1995. (pensyarah paling lama di IAB dalam bidang tersebut) 2. Menulis buku: 1. Perancangan Strategik (terbitan IAB). Pengurusan Kualiti dalam pendidikan (Utusan Pub) 3.

  Pengurusan Strategik untuk sekolah – (terbitan PTS.) 3. Latihan dalam bidang Pengurusan Strategik dan Pengurusan Kualiti luar negara • i. Strategic Management & Leadership: World Trade Institute, New York, USA (1996) • ii. Conflict vietnam pc utorrent games. TQM in Education: SEAMEO Innotech, Manila. Philippine (1998) • iii.

  Strategic planning in education: Uni of York, England (2000- 2004) (tesis Phd) • iv. Strategic Performance Measurement (BSC): Uni of Adelaide, Australia (2005) 4.

  Mempunyai sijil profesional Juruaudit (Lead Auditor) MS ISO 9000 sejak 1998 (berdaftar dengan IRCA London. SUMBANGAN: Memberi khidmat konsultasi dalam Pengurusan Strategik dan KPI untuk semua peringkat Bahagian dalam Kementerian Pelajaran Malaysia. Ahli Panel Sistem Pengurusan Kualiti Star Rating (SSR) KPM, Pembentang pernyataan baru MISI, VISI dan Matlamat KPM 6. Sumbangan Kepakaran peringkat antarabangsa: 1. Afghanistan 3 • Buku ketiga (buku keempat akan menyusul: Pemikiran Strategik 4 Dapatkan dari penulis 12% diskaun harga • FAEDAH PENGURUSAN STRATEGIK •Panduan kepada warga organisasi mengenai apa yang mereka perlu capai untuk merealisasikan matlamat organisasi 1 •Penggunaan maklumat untuk menguruskan kapasiti dan perkhidmatan organisasi 2 •Analisa pencapaian organisasi, program atau pasukan. Perbandingan data pencapaian: sebenar vs dirancang 3 •Kepekaan lebih tinggi jika sesuatu itu diukur ‘What gets measured, get done’ 4 • MODEL PENGURUSAN STRATEGIK • Kerangka perancangan strategik • 1.Mandat Kerajaaan/ KPM (PPPM) 2.Misi 3.Visi 4.Nilai Bekerja Organisasi 5.Piagam Pelanggan • Mandat: Asas Tranformasi Pendidikan Negara *Image via Bing • Mandat dari Kementerian Pelajaran Malaysia • Satu pernyataan yang menjelaskan tujuan atau kenapakah organisasi berkenaan diwujudkan (di amanahkan/ dipertanggungjawabkan): • Apakah perkhidmatan teras?

  • Siapakah stakeholder/pelanggan utama agensi? • Untuk apa/apa yang hendak dicapai? • Bagaimana/apakah kaedah untuk mencapainya? • Apakah nilai yang perlu ada untuk mencapainya?

  • M I S I S E K O LA H MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI • VISI S E K O L A H SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG • 14 Apakah prinsip, standard dan tatacara tindakan untuk mencapai aspirasi organisasi? NILAI *Image via Bing • 15 Nilai Nilai ialah prinsip, standard dan tatacara tindakan seseorang dalam sesuatu organisasi.(W.G Ricky & M.

  \'Program\'

  Pustay, 1999) • Nilai dapat diertikan sebagai asas oleh masyarakat menilai, mengukur atau membuat keputusan terhadap sesuatu perkara, darjat, mutu, kualiti, taraf perilaku dan benda mengenai seseorang atau kelompok orang sebagai baik, berharga dan bernilai. • 16 Contoh Pernyataan Nilai: IAB • 1. Integriti (Integrity) Menghayati nilai integriti diri melalui pemikiran, amalan dan tindakan • 2. Profesionalisme (Profesionalism) Memupuk budaya kerja yang profesional bagi merealisasikan mandat yang diamanahkan kepada Institut Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Negara, menerusi pengamal profesional latihan dan pembangunan (master trainer) kepimpinan dan pengurusan pendidikan • 3. Budaya Permuafakatan (Team Work Culture) Membentuk sinergi jalinan perkongsian ilmu, kemahiran dan pengalaman di kalangan warga IAB yang boleh menyumbang ke arah pembangunan dan pembaharuan organisasi pendidikan yang berprestasi tinggi. Id2q v6 serial port.

  Organisasi Pembelajaran (Learning Organisation) Pembentukan budaya pembelajaran berterusan melalui pengwujudan iklim tempat kerja yang boleh menjadi pemangkin ke arah peningkatan ketrampilan individu, pembelajaran kolaborasi, amalan terbaik, perkongsian misi dan visi, serta aplikasi pendekatan sistem untuk penambahbaikan berterusan dan berfikiran terbuka memberikan idea, pandangan serta teguran bagi kemajuan organisasi dan negara. Prestasi Tinggi (High Performance) Membentuk budaya kerja yang berprestasi tinggi melalui tenaga kerja yang kompeten dan berpotensi untuk menjana ilmu bagi meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan komitmen seiring dengan perkembangan tubuh ilmu Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan. • Proses mengumpul maklumat dari persekitaran untuk menentukan:  Isu-isu, cabaran-cabaran, ‘trends’ yang akan memberi kesan kepada organisasi.

  ...'>Program Peningkatan Sahsiah Dan Discipline Murid Kristus(24.10.2018)